МБФ «Архангел Світла» учасник
МБФ «Архангел Світла» учасник
 

Допомога на Дорозі

Будь ласка, поділіться посиланням:

ВСЕУКРАЇНСЬКА СОЦІАЛЬНА ПРОГРАМА  

МБФ «Архангел Світла»  ВГО «Українська Служба Порятунку» щодо підвищення безпеки дорожнього  руху «ДОПОМОГА НА ДОРОЗІ»  

 

 1. Визначення.

Людина,  її  життя,  здоров’я  і  безпека  відповідно  до  Конституції  України  визнані  

найвищою  соціальною  цінністю  в  нашій  державі.  Але,  в  порівнянні  з  Європейськими  

країнами,  рівень  безпеки  дорожнього  руху  в  Україні  можна  охарактеризувати,  як  вкрай  

незадовільний: високий рівень дорожньо-транспортного травматизму та смертності.  

Щорічно  тисячі  громадян  нашої  країни  гинуть  та  стають  інвалідами.  Не  можна  

минути  і  те,  що  такий  стан  спричиняє  глибокі  душевні  страждання    їх  близьким  та  

родичам. Непоправною втратою для суспільства є загибель або каліцтво дітей, молоді, що  

завдає  величезної  шкоди  майбутньому  країни.  

За аналітичними підрахунками, в Україні  налічується лише 2% автотранспортних засобів  

Європи, а кількість загиблих в Україні в 7 – 10 разів більша, ніж у розвинених країнах, а вже  

через  кілька  років  —  кількість  автомобілів,  факт  аварійності  і  збитків  можуть  подвоїтися.  

При  найшвидшому  невжитті  відповідними  державними  органами  та  громадскістю  

кардинальних заходів з підвищення безпеки на дорогах, можливі утримання інвестицій в  

економіку  України  через  небезпеку  пересування  та  транспортування,  та    здійснюється  

негативний вплив на кількісний склад населення України.  

 

 1. Аналіз  причин  виникнення  аварійних  ситуацій  на  автошляхах  та  обгрунтування  

необхідності її розв’язання за допомогою даної програми.  

 

Стан безпеки дорожнього руху в Україні та наслідки дорожніх транспортних пригод  

є  одними  з  найгірших  у  Європі.  За  останні  десять  років  трапилося  529  259  ДТП,  в  яких  

загинуло 65 368 осіб, травмовано  472 979 осіб. Кожний шостий з травмованих у ДТП став  

інвалідом.  

В  Україні  порівняно  кількості  загиблих  у  ДТП  на  1  млн.  автомобілів  у  7,2  разів  

більше ніж в Європі та США, та у 10 разів більше ніж у Японії. Кількість загиблих на 1 млрд.  

автомобіле-кілометрів в Україні – 97, в Німеччині – 14 ( у 7 разів менша), в Швеції – 8 (у 12  

разів  менша).  Тяжкість  наслідків  ДТП  в  Україні  в  1,5  —  5  разів  вища  (витяг  з  

загальнодержавної програми).  

Кількість загиблих у ДТП в Україні становить 13% від загиблих у ДТП усієї Європи,  

тоді як кількість автомобілів – лише 2% від усього європейського автопарку. Ймовірність  

потрапити в ДТП з смертельним наслідком в Україні у 5 разів вища, ніж у країнах західної  

Європи.  Ті  ж  самі  показники  можна  примінити  і  до  піших  учасників  вуличного  руху.  

 

 1. Мета всеукраїнської    соціальної  програми  підвищення  безпеки  дорожнього  руху  

«Допомога на дорозі»:  

Метою Всеукраїнської Соціальної Програми підвищення безпеки дорожнього руху  

«Допомога  на  дорозі» в  Україні  (далі  –  Програма)  є  здійснення  заходів  направлених  на  

зменшення    кількості  смертельних  випадків  при  ДТП,  підвищення  рівня  безпеки,  

створення ефективної системи управління у сфері дорожнього руху.  

Вказані  заходи  здійснюватимуться  підрозділами  ВГО  «Українська  Служба  

Порятунку»  за  тісної  підтримки  органів  державної  влади  та  місцевого  самоврядування.  

Основа вказаних дій – співпраця та партнерські відносини з асистанськими та страховими  

організаціями, що діють на території України.  

 

 1. Визначення  оптимального  варіанту  розв’язання  проблеми  на  основі  порівняльного  

аналізу можливих варіантів. В  Україні  відсутнє  політичне  середовище,  необхідне  для  того,  щоб  зробити  

дорожню  безпеку  пріоритетом  для  дій  та  для  консолідації  суспільства.  Важко  досягти  

пріоритетності дорожньої безпеки серед конкуруючих проблем без послідовної стратегії,  

аналізу, деталізації знань про дорожню безпеку.  

У  багатьох  країнах  Західної  Європи  працюють  програми  дорожньої  безпеки,  

наприклад,  у  1997  році  влада  Швеції  схвалила  програму  дорожньої  безпеки  «Мета  –  

нуль»,  в  якій  в  якості  партнерів  є  організації  (у  тому  числі  громадські),  пов’язані  з  

системою  дорожнього  руху.  Вони  спільними  зусиллями  визначають  завдання  і  

встановлюють стандарти ефективності. Головна мета цієї програми полягає в тому, щоб  

уникнути смертельних випадків та тяжких травм в результаті дорожніх аварій.  

Також,  є  програма  підвищення  рівня  БДР  у  країнах  ЄС  за  назвою  “Партнерство  

заради безпеки”, яка декларує мету знизити до 2010 року кількість загиблих у ДТП до 50  

%. Ця Програма передбачає систематичну роботу й реалізацію багатьох заходів.  

Потому, перший варіант вирішення проблеми — зведення рівня аварійності до нуля  

потягне  мільярди гривень бюджетних коштів і вирішуватиметься протягом багатьох років.  

Цей  варіант,  для  України  на  даному  етапі,  не  підходить  через  брак  коштів,  

непідготовленість та низьку культуру учасників дорожнього руху, неефективність системи  

управління  безпекою  дорожнього  руху,  недосконалість  законодавства,  у  тому  числі  й  з  

безпеки дорожнього руху.  

 

Втім, якщо не фінансувати та не реалізовувати мінімально необхідні заходи щодо  

убезпечення  дорожнього  руху,  в  Україні  (наприклад  до  2014  року)  кількість  ДТП  

збільшиться до 54-65 тис., а число загиблих та поранених у них людей відповідно — до 7,9- 

10 тис. і 71-85 тис.  

Оптимальним  варіантом    підвищення  рівня  безпеки  дорожнього  руху  та  

скорочення смертельних випадків вдвічі, є розроблення та реалізація загально-державних  

програм,  які  мають  поєднати    заходи  більш  жорсткого  відношення  до  підготовки  та  

перепідготовки  водіїв  (запровадивши  європейську,  перевірену  часом  систему  щодо  

дійсності  посвідчень  водія),  шляхом  примінення  більш  жорстких  заходів  до  порушників  

ПДР,  як  водіїв  так  і  пішоходів  та  започаткувати  активну  співпрацю  з  профільними  

недержавними  організаціями,  які  практичними  заходами  готові  до  здійснення  

комплексного асистансу на автошляхах.  

Хоча все це і потребує певних фінансових ресурсів, але  ці ресурси набагато менші в  

частині  економічних  затрат  в  запровадженні  інших  варіантів  впливу  на  ситуацію,  і  

звичайно ж менші за фінансові та загально-суспільні наслідки через виникаючі ДТП.  

 

 1. Пропозиціїщодо розв’язання проблеми. Вплив на хід подій при здійсненні заходів на  

автошляхах працівниками ВГО «Українська Служба Порятунку».  

В  Україні  недосконале  законодавство  про  безпеку  дорожнього  руху.  Функції  

управління, виконання  та контролю за виконанням покладено  на один і той же орган  —  

Міністерство Внутрішніх Справ України. Така організація управління не ефективна, так як  

порушено  основні  принципи  побудови  системи  управління.  Не  розділені  функції  

виконання  та  функції  контролю  за  виконанням  обов’язків  забезпечення  БДР  між  

виконавчими  органами  влади,  законодавством  не  конкретизовано  завдання  та  

відповідальність виконавчих установ за неналежне виконання покладених функцій.  

Не  забезпечено  незацікавлене  формування  висновків  чи  рішень  стосовно  

розслідування  ДТП.  Три  чверті  загиблих  в  ДТП  громадян,  як  визначає  саме  ж  МВС,  

загинули з вини водіїв. Разом з тим, саме ДАІ відповідальна за допуск водіїв до керування  

Т/З і на неї ж покладено функції контролю за водіями під час руху на автошляхах.  

Якщо  взяти  за  приклад  переважну  більшість  країн  світу,  то    дорожній  поліції  

наділено чотири функції, зокрема:   

— контроль за дотриманням правил дорожнього руху на вулицях та дорогах;   

— безпосереднє керування дорожнім рухом на вулицях та дорогах;   

— первинний розбір та реєстрація ДТП;  —  надання  допомоги  водіям  та  пішоходам,  з  залучення  сил  та  засобів  комплексного  

асистансу (як державного, так і недержавного).   

За даною Програмою, для здійснення перших кроків, щодо вдосконалення безпеки  

на автошляхах України, необхідно:  

 1. Створити  при  Раді  Національної  Безпеки  та  Оборони  України  спільний,  з  

залученням  активних  громадських  організацій  «Комітет  з  управління  системою  

безпеки дорожнього руху».  

 1. Рішенням  Комітету  розподілити  між  центральними  органами  виконавчої  влади  

функції  з  убезпечення  дорожнього  руху,  з  обов`язковим  залученням  до  функцій   

нагляду  та  контролю  громадських  організацій,  а  також  доручити  відповідним  

недержавним  організаціям  функції  дорожньої  допомоги  (у  тому  числі  першої  

медичної допомоги працівниками ВГО «Українська Служба Порятунку»).  

 1. Визначити  Рішенням  Комітету,  що  всі  заходи  асистансу  мають  здійснюватися  у  

відповідності  до  укладених  угод,  основою  яких  буде  фінансова  відповідальність  

страхових компаній за взяті на себе зобов`язання перед застрахованою особою.  

 1. Здійснити  пропозиції  до  влади,  щодо  проведення  реформування  Державної  

Автомобільної Інспекції МВС в орган дорожнього нагляду та регулювання руху на  

автошляхах.  

 1. Визначити  напрямок  та  ступінь  відповідальності  учасників  Комітету  та  визначити  

конкретні  цілі  для  кожного  центрального  та  місцевого  органу  влади  та  

повноваження  громадських  організацій  (ВГО  «Українська  Служба  Порятунку»  

зокрема),  щодо  удосконалення  системи  управління  БДР  та  зменшення  рівня  

аварійності у контексті їх безпосереднього залучення до виконання функцій.   

 1. Аналітичнадовідка з проблем безпеки дорожнього руху.  

Однією  з  причин  високого  рівня  аварійності  та  неефективності  управління  

безпекою  є  недостатнє  дослідження  причин  виникнення  ДТП,  причинно-наслідкових  

зв’язків  та  факторів  впливу  до,  та  після  ДТП,  наслідків  введення  нормативно-правових  

актів та змін у організації управління безпекою руху.  

Висока смертність в ДТП від таких причин, як перевищення швидкості та виїзд Т/З  

на  смугу  зустрічного  руху.  Але  на  нашу  думку,  насправді  причини,  які  призвели  до  

порушень  правил  дорожнього  руху  не  вивчаються,  а  попереджувальні  заходи  не  

вживаються.  

Існує  нагальна  потреба  вдосконалення  системи  аналізу  аварійності  на  

автомобільному транспорті. Щоб отримати об’єктивну картину безпеки дорожнього руху,  

необхідно порівнювати показники інших країн  з власними, за попередні періоди.  

Відсутнє  дослідження  причин  високої  тяжкості  ДТП,  зокрема  з  огляду  на  

невикористання  ременів  безпеки,  відсутності  шоломів  у  користувачів  мототранспортних  

засобів, фактів порушень конструкцій ДТЗ та справжнього технічного стану транспортних  

засобів.  

Задокументована ДТП та порядок ведення статистичних даних про ДТП не повністю  

передбачає  наявність  об’єктивних  даних  стосовно  кількості  загиблих  та  травмованих  в  

аваріях учасників дорожнього руху.  

Крім цього, потребує у створенні єдиний Державний Реєстр Транспортних Засобів,  

та створенні єдиної нормативної бази даних щодо проведення реєстрації ТЗ.  

Відсутність  спеціальної  процедури  встановлення  причин  ДТП,  не  дає  змоги  

отримати об’єктивні дані про причини аварійності та розробляти ефективні профілактичні  

заходи.  

В західно-європейських країнах, де досягнуто значного зниження аварійності, у разі  

навіть одного загиблого в ДТП призначають для розслідування урядову комісію (Швеція).  

Пропозиції до впровадження:  

 1. Удосконалити  та  закріпити  у  законодавстві  правила  та  порядок  розслідування,  

збір  інформації  та  аналізування  ДТП,  їх  статистичні  дослідження,  узгоджені  з  

європейськими, методи обробки, зберігання та використання цієї інформації. 2.  Створити  реєстр  ДТП,  що  мають  тяжкі  наслідки,  з  метою  аналізування  та  

управлінського  реагування;  коригування  правил,  вимог,  стандартів,  програм;  

отримання інформації про ДТП від діяльності страховиків; асистентських компаній,  

підвищення  якості  підготовки-перепідготовки  водіїв;  планування  

попереджувальної роботи; оцінювання профілактичної роботи державних органів  

та громадськості, суб’єктів господарювання.  

 1. Розслідування причин ДТП, у яких загинула людина або три і більше особи тяжко  

поранено,  мають  виконувати  бригади  фахівців  за  участю  фахівців  МВС,  

Мінтрансзв’язку, МНС, Мінохоронздоров’я, прокуратури, експертів з безпеки ТЗ та  

з медичних питань, профільних фахівців ВГО «Українська Служба Порятунку».  

 1. Доручити  провідним  науково-дослідним  інститутам  розробку  науково- 

методичних програм для заходів за напрямками високотехнологічного супроводу  

заходів попередження та ліквідації проблем безпеки дорожнього руху.  

 1. Забезпечити  збір,  аналіз  та  узагальнення  результатів  науково-дослідних  робіт  

щодо  проблем  безпеки  дорожнього  руху  провідних  спеціалізованих  наукових  

закладів України та інших країн, рекомендацій міжнародних організацій.  

 1. Передбачати  у  Державному  бюджеті  України  необхідне  фінансування  

першочергових  заходів  та  наукових  досліджень  з  питань  безпеки  дорожнього  

руху за поданням Комітету з управління системою безпеки дорожнього руху.  

 1. Щодосистеми підготовки водіїв.  

Рівень підготовки водіїв не відповідає світовому. Вимоги до навчальних закладів,  

що  готують  водіїв,  вкрай  низькі.  Значна  кількість  учнів  таких  закладів  не  отримують  

необхідні  знання  та  навички  з  практики  водіння  автомобіля  в  звичайних  та  критичних  

ситуаціях.  

Нинішнє  викладання  у  більшості  випадках,  спрямовано  лише  на  підготовку  до  

екзамену, а не на практичне навчання безпечному водінню.  

Іспит на отримання права водіння не забезпечує відповідність знань водіїв вимогам  

дорожньої  безпеки.  Видача  посвідчення  водія  помилково  розглядається  як  закінчення  

навчання  безпечному  водінню,  тоді  як  в  дійсності  водій  лише  вступає  в  період  

підвищеного ризику, протягом якого поволі набуває досвіду.  

 

Відсутня  законодавча  підтримка  у  потребі  контраварійної  підготовки  водіїв,  

особливо для отримання права керувати Т/З категорій „C”,”D”,”E”.  

Необхідно  провести  зміни  програм  підготовки  водіїв,  приділивши  основну  увагу  

практичним навичкам керування, елементам «контраварійної підготовки».  

Важливим,  є  здійснення  постійного  моніторингу  системи  підготовки  водіїв  Т/З  з  

впливом  на  ситуацію  через  систему  ліцензування  діяльності,  що  покращило  б  якість  

навчання і рівень підготовки водіїв.  

Аналізуючи кожен випадок ДТП з тяжкими наслідками, ми повинні відповісти на  

питання:  вихованці  якої  школи  водіїв,  якого  інструктора  непідготовлені  до  безпечного  

керування Т/З та, як висновок — яким школам заборонити підготовку водіїв.  

Пропозиції до впровадження:  

 1. Здійснити  перегляд  системи  підготовки  водіїв,  цілей  і  стандартів  професійно- 

технічної освіти водіїв, робочих навчальних планів і програм відповідно до вимог  

безпеки дорожнього руху.  

 1. Привести  у відповідність  вимоги  до  автошкіл  і  викладачів  щодо  потреб  якості  

навчання та необхідного рівня підготовки.   

 1. Провести незалежну  інспекційну  перевірку  автошкіл  з  залученням  провідних  

фахівців громадських організацій (у тому числі з залученням фахівців ВГО «УСП»),  

щодо збору даних про рівень їх відповідності. Дані про здійснені перевірки надати   

до відповідних державних органів для неупередженого прийняття рішення про їх  

відповідність.  

 1. Ввести комплексний  моніторинг  якості  навчання  та  рейтинг  викладачів  для  

врахування повних даних при ліцензуванні (сертифікації) автошкіл. 5.  Посилити вимоги до порядку проведення іспитів на право одержання посвідчення  

водія,  шляхом  створення  об’єктивних  та  відповідальних  екзаменаційних  комісій,  

залучивши до їх роботи фахівців громадських профільних організацій (у тому числі  

фахівців  ВГО  «УСП»),  тим  самим  здійснити  удосконалення  порядку  проведення  

кваліфікаційних іспитів.  

 1. Забезпечити  підготовку  викладачів  автошкіл  та  екзаменаторів  з  тематики  

дорожньої  безпеки.  Передбачити  спеціалізовані  курси  та  семінари  підвищення  

кваліфікації  для  професійного  навчання  на  європейському  рівні  викладачів  та  

екзаменаторів.  Із  застосуванням  персональних  комп’ютерів  та  електронних  

тренажерів  створити  на  сучасному  технічному  рівні  учбові  курси  та  засоби  

навчання, а також учбові програми практичного оволодіння умінням та навичками  

безаварійного керування Т/З.  

 1. Передбачати  для  водіїв  —  початківців  можливість  подальшого  навчання,  для  

викорінення  найбільш  серйозних  помилок  у керуванні  транспортними  засобами,  

поступово  розповсюджувати  цю  методику  на  всіх  водіїв,  щоб  вони  мали  

можливість періодично проходити корисно-нові курси.  

 1. Управліннядорожнім рухом.  

Управління дорожнім рухом є незадовільним, через недосконалі або ж недоглянуті  

технічні  засоби  (дорожні  знаки,  попереджувальні  надписи,  дорожню  розмітку,  

світлофори,  огорожі,  світлову  сигналізацію)  так  і  через  недоліки  у  слабкій  системі  

регулювання рухом.  

 

Повільно  впроваджуються  автоматизовані  системи  управління  дорожнім  рухом,  

значна частина світлофорних пунктів застаріла та не відповідає європейським вимогам. Не  

в повній мірі відповідає сучасним вимогам побудова вулиць та автомобільних шляхів. Під  

час  їх  будівництва  та  реконструкції  не  завжди  передбачаються  та  облаштовуються  

надземні і підземні пішохідні переходи та спеціальні велосипедні доріжки, наявність яких  

могла б значно скоротити дорожньо-транспортний травматизм.  

Практично  є  відсутніми  смуги  руху  пасажирського  громадського  транспорту,  що  

погіршує  ефективність  транспорту  загального  користування.   

 

Важливими факторами підвищення ризику ДТП є реклама, яка розміщена в межах  

зони  руху  вулиць,  над  смугами  руху,  на  автомобілях,  розміщення  зупинок  транспорту  

загального  користування  під  шляхопроводами,  на  мостах  та  шляхопроводах,  у  

небезпечних  місцях.  Не  застосовуються  сучасні  засоби  допомоги  водіям  під  час  руху  у  

вигляді  радіопередач  стосовно  перевантаженості  вулиць  та  доріг,  можливих  схем  їх  

об’їздів.  

 

Пропозиції до впровадження:  

 1. З  метою удосконалення  управління  дорожнім  рухом  необхідно  визначити  у  

законодавстві  мінімально  необхідні  обов’язкові  вимоги  до  регуляторного  і  

інформаційного забезпечення дорожнього руху.  

 1. Розробити  та  реалізувати  програми  створення  шляхопроводів  через  магістральні  

дороги і вулиці, залізничні колії.  

 1. Привести  у відповідність  до  законодавства  та  вимог  безпечних  умов  

функціонування зупинкі громадського транспорту, відвести окремі смуги руху для  

громадського транспорту.  

 1. Переглянути та ввести в законодавство вимоги щодо безпечного для дорожнього  

руху розміщення  реклами.  

 1. Запровадити постійний вихід радіопередач з інформацією та рекомендаціями ДАІ  

та шляхових служб щодо стану аварійності, завантаженості магістралей, „заторів”,  

маршрутів можливого об’їзду, стану дорожнього покриття, погодних умов, надання  

інформації про телефони аварійних та споміжних служб тощо.   

 1. Системазабезпеченнявиконання правил дорожнього руху.  

Відсутність  системного  контролю  за  дотриманням  водіями  ПДР,  а  також  

прогресивної системи покарань за порушення значно погіршили їх дисципліну на вулицях і дорогах.  Не  сприяли  підвищенню  дисципліни  руху  водіїв  внесені  зміни  до  

адміністративного  законодавства  України  щодо  заборони  вилучення  посвідчень  водія  

через  допущені  грубі  порушення  ПДР,  заборони  експлуатації  транспортних  засобів  зі  

знятими  номерними  знаками.  Покарання  має  бути  обов`язковим,  справедливим  і  

відповідати фактичній тяжкості вчинку та мати виховне значення.   

Пропозиції до впровадження:  

 1. Запровадити  політику  примусу,  яка  в  Європейських  країнах  призвела  до  

принципового зменшення кількості порушень та тяжких наслідків ДТП.  

 1. Удосконалити  систему  попереджень  водіїв  про  порушення  ПДР  шляхом  

обов`язкового  документування  порушення  ПДР,  занесення  інформації  про  

порушників  до  єдиного  реєстру,  який  крім  цього  повинен  мати  інформацію  про  

сплату штрафів, та дані судових рішень.  

 1. Класифікувати порушення ПДР залежно від їх потенціальної небезпеки і встановити  

відповідні  заходи  впливу,  зокрема:  усне  попередження,  нарахування  штрафних  

балів,  накладення  штрафу,  повторний  екзамен  з  Правил  дорожнього  руху,  

вилучення на один місяць посвідчення на право керування.  

 1. Удосконалити систему контролю, фіксації та документування фактів порушень ПДР  

з  використанням  сучасних  технічних  засобів  (радарів,  автоматичних  фото-відео  

камер, алкотестерів, тощо).  

 1. Здійснити  заходи  з  організації  пунктів  постійного  відео  контролю  за  ділянками  

автошляхів, де здійснюється найбільша кількість ДТП.  

 1. За перевищення  швидкості  розмір  штрафів  встановити  прогресивно  у  залежності  

від ступеню перевищення швидкості.  

 1. Запровадити жорсткий контроль за обов’язковим використанням ременів безпеки,  

мотошоломів.  

 1. Медичнезабезпечення безпеки дорожнього руху  

Медична  допомога  після  ДТП  має  вирішальне  значення  для  життя  половини  

постраждалих в ДТП.  

З причин надання медичної допомоги несвоєчасно і не в належному обсязі гине 13  

% постраждалих у ДТП.  

Серйозні  проблеми  маємо  з  допуском  кандидатів  у  водії  Т/З,  організацією  

контролю  за  медико-біологічними  і  психофізіологічними  показниками  готовності  до  

щоденної роботи, дотримання режиму роботи та відпочинку водіїв.  

Учасники  дорожнього  руху  практично  не  готові  для  надання  долікарської  

допомоги. Т/З не укомплектовані відповідними медикаментами і матеріалами.  

Лікарська  і  лікарняна  допомога  не  спроможна  надати  належну  допомогу  через  

відсутність необхідного фінансування.  

Не вистачає лікарів, медикаментів, матеріалів, транспорту, пального.  

Не має, в доступній широкому загалу, інформації і засобів її передачі стосовно того,  

де і в якому обсязі можливо отримати лікарську і лікарняну допомогу.  

Водії автобусів, покладаючи на себе відповідальність за життя 30-40 пасажирів, не  

мають  інформації,  щодо  розміщення  медичних  закладів  і  їх  телефонів  на  маршруті  

прямування, не мають необхідних медичних засобів та необхідної спеціальної підготовки  

стосовно дій в екстремальних ситуаціях, навиків надання першої медичної допомоги.  

 

Пропозиції  до впровадження:  

Досліджувати  медичні  аспекти  тяжкості  наслідків  ДТП  та  доручити  заходи  для  

надання  своєчасної  медичної  допомоги  з  метою  зменшення  кількості  смертельних  

випадків та тяжкості наслідків ДТП закладам медицини, зокрема:  

—  Державній службі медицини катастроф,  

—  спеціалізованим  недержавним  службам  та  загонам  (ВГО  «УСП»:  «Дорожній  

Патруль»),  щодо  забезпечення  медичної  допомоги  потерпілим  у  ДТП,  яка  

гарантувала  б  надання  необхідної  медичної  допомоги  у  будь-якій  точці  

території України не пізніше 15 – 30 хвилин після ДТП. —  Забезпечити  водіїв  автобусів  мобільним  зв’язком,  а  усіх  учасників  руху  

телефонними  номерами  медичних,  асистанських  та  рятувальних  служб,  що  

розташовані  в  місцевості  їх  перебування,  (або  ж,  як  альтернативний  варіант:  

єдиним  номером  телефону  «Гарячої  лінії»  Диспетчерсько-інформаційної  

служби ВГО «УСП»).  

—  Звернути  особливу  увагу  на  удосконалення  медичної  підготовки  водіїв,  

працівників ДАІ та МНС, що приймають участь у рятувальних роботах.  

—  Розробляти  та  випускати  популярну  медичну  літературу  про  надання  першої  

допомоги для усіх категорій учасників дорожнього руху.  

—  Унеможливити допуск Т/З до дорожнього руху не укомплектованих медичним  

обладнанням  та  аптечками.  Затвердити  нові  норми  щодо  комплектації  

медичних аптечок для різних класів Т/З і різних видів перевезень.  

 1. Робота зпішоходамита дітьми  

Пішоходи,  а  особливо  діти,  є  найбільш  незахищеними  учасниками  дорожнього  

руху.   

Тільки    2006  року  в  Україні  за  участю  дітей  сталося  3237  ДТП,  в  яких  260  осіб  

загинуло  і  3702  –  травмовано.  Профілактична  робота  з  пішоходами  проводиться  

недостатньо через відсутність необхідної законодавчої бази.   

Пропозиції до впровадження:  

 1. Удосконалити  законодавство  щодо  вимог  виконання  ПДР  пішоходами  та  щодо  

захисту інтересів, життя і здоров’я пішоходів на автошляху.  

 1. Внести зміни  у  програми  дошкільного  та  шкільного  навчання  дітей.  

Запроваджувати  в  школах  більш  активне  поширення  освіти  з  питань  дорожньої  

безпеки, навчати дітей нормам поведінки в якості пішоходів та водіїв транспортних  

засобів.  

 1. Запровадити систематичні телеінформаційні та навчальні програми, спрямовані на  

роз’яснення, ілюстрування проблем БДР та виховання  дітей і батьків стосовно того,  

що життя безцінне, а дорожній рух — лише один з його щоденних аспектів.  

 1. Так,  як  у пішоходів  укорінилося,  що  ПДР  стосуються  лише  водіїв  Т/З,  доцільно  

визначити  окремо  норми  і  правила  поведінки  пішоходів  (зокрема,  дітей)  у  

дорожньому русі.   

 1. Технічнийстану вулиць та доріг. Вплив на безпеку.  

Кількість ДТП через незадовільний стан вулиць та доріг залишається високим.  

Протягом 2006 року кількість ДТП з причин незадовільного технічного стану вулиць  

в  Україні  становила  9,7  тис.,  а  за  умов  незадовільного  технічного  стану  доріг  –  2,7  тис.  

Кількість загиблих в цих ДТП становить відповідно – 1057 і 705 чоловік.  

Генеральне  планування  та  проектування  загальнодержавних  та  регіональних  

центрів, адміністративних, культурних та промислових центрів в Україні відбувається без  

врахування  необхідності  зменшення  масової  рухомості  населення,  зменшення  потреб  в  

поїздках  і,  як  наслідок,  зменшення  ДТП,  втрат  пов’язаних  з  ДТП  та  витрат  пального  і  

забруднення довкілля.  

Дороги виконані в одному рівні, не мають узбіччя з твердим покриттям, вулиці не  

забезпечені  розподільними  спорудами  зустрічних  потоків,  слабка  інформативність  

дорожньої інфраструктури.  

 

Пропозиції до впровадження:  

 1. При плануванні  і  забудові  міст  перевагу  надавати  проектам,  що  передбачають  

меншу потребу у транспортуванні та менші ризики ДТП.  

 1. Підвищити  до  європейського  рівня  якість  будівництва,  ремонту,  утримання  

автомобільних  доріг,  вулиць  і  залізничних  переїздів  та  організації  на  них  

безпечного руху.  

 1. Забезпечити пріоритетне фінансування створення належних умов безпеки руху в  

місцях концентрації ДТП, будівництва доріг та пішохідних переходів з перетином  

на різних рівнях. 4.  Покращити  освітлення  пішохідних  переходів,  автобусних  зупинок  у  населених  

пунктах, дорожніх знаків і розмітки.  

 1. У проектахдоріг передбачати узбіччя з твердим покриттям.  
 2. Розробити  ефективні  норми  і  правила  стосовно  захисту  автомобільних  доріг  та  

вулиць від неналежної експлуатації.   

 1. Вплив  фінансових  заходів  страхових  компаній  на  можливість  мінімізування  

наслідків ДТП.  

Страхування  цивільно-правової  відповідальності  є  обов’язковим  для  власників  

транспортних засобів держав — членів ЄС.  

Україна останньою з європейських країн прийняла відповідний Закон.  

У країнах Євросоюзу страховики відповідають не лише за ушкодження майна третіх  

осіб та за збитки, спричинені здоров’ю сумою, що перевищує відповідно 120 та 600 тис.  

доларів  США,  а  й  за  мінімізування  наслідків  ДТП  шляхом  фінансування  залучених  до  

ліквідації  ДТП  спеціалізованих  асистантських  компаній,  обов`язком  яких  є  надання  

своєчасної  комплексної  допомоги  постраждалим  в  ДТП,  та  надання  іншої  необхідної  

допомоги  особам  —  учасникам  дорожнього  руху,  що  мають  причетність  до  виниклої  

позаштатної чи аварійної ситуації.  

 

Однак,  в  Україні  через  недосконалість  системи  страхування  та  системи  

відшкодування  збитків,  заподіяних  під  час  ДТП,  страхові  компанії  приймають  максимум  

зусиль  задля  уникнення  відповідальності,  не  забезпечують  здійснення  відповідного  

фінансування  як  постраждалим  в  ДТП,  так  і  стороняться  створення  або  ж  фінансової  

підтримки існуючих систем комплексного асистансу.   

Пропозиції до впровадження:  

 1. Внести зміни  до  Закону  України  «Про  дорожній  рух»  щодо  суворої  заборони  

експлуатації,  реєстрації  (перереєстрації)  та  допуску  до  технічного  огляду  Т/З,  

власники  яких  не  уклали  договір  обов’язкового  страхування  цивільно-правової  

відповідальності.  

 1. Законодавчо  зобов`язати  страхові  компанії  здійснювати  заходи  фінансування  

профільних  асистантських  та  інших  спеціалізованих  компаній,  які  фактично  є  

першими  відповідачами  у  наданні  допомоги  за  зобов`язаннями  страхових  

компаній перед своїм клієнтом.  

 

Висновки та пропозиції за Програмою:  

Зважаючи на широкий спектр питань, що висвітлені в даній Програмі, необхідності  

пропозицій  щодо  залучення  до  вирішення  основних  вказаних  недоліків  провідних  

державних органів, пропоную:  

 1. Надати Всеукраїнську Соціальну Програму Всеукраїнської Громадської Організації  

«Українська  Служба  Порятунку»,  щодо  покращення  безпеки  дорожнього  руху:  

«Допомога на дорозі» органам влади на рівні Адміністрації Президента України,  

Апарату  Ради  Національної  Безпеки  та  Оборони  України,  Експертних  Рад  та  

Профільних  Комітетів  Верховної  Ради  та  Кабінету  Міністрів  України,  МВС,  МНС  

України,  іншим  державним  установам  та  організаціям  до  розгляду  та  

впровадження пропозиції, які стосуються їх компетенції.  

 1. Силами  ВГО  «Українська Служба  Порятунку»,  приступити  до  виконання  заходів  з  

вказаних  пропозицій  безпосередньо  у  терміни  та  з  визначенням  відповідальних  

осіб, що визначатимуться Радою Управління та Координаційною Радою Головного  

Управління УСП. 

 

President в ВГО «Українська Служба Порятунку ,Police UA  —  Диба П.П .        http://police911.org/

Розяснення по реалізації програми «Допомога на Дорозі»
— юридична і правова допомога;
— технічна підтримка водія;
— корисний Асистанс;
— домедична допомога;

Відповільнальний за впровадження та реалізацію програми «ДОПОМОГА НА ДОРОЗІ» в Київській області.

Комісар ВГО «УСП 911» в Київській області, старший інспектор СЗСУДР                                                                         «ДОРОЖНИЙ ПАТРУЛЬ»  Віктор Юров. 068-739-38-30

 

 

 

Щаслива людина занадто задоволена сьогоденнямщоб занадто багато думати про майбутнє

Альберт Эйнштейн 


Будь ласка, поділіться посиланням:

Додати коментар

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »